Diensten

Bedrijfsdoorlichting en Rentabiliteitsanalyse

U maakt verlies met uw bedrijf en weet niet exact waardoor? Uw onderneming in zwaar weer maar geen idee welke stappen te ondernemen? U wilt uw logistieke processen veranderen, maar weet niet waar te beginnen? Met 25 jaar ervaring in transport en logistiek signaleren we snel knelpunten en verlieslatende activiteiten en helpen wij u in te grijpen. Beoogd resultaat: meer rendement en minder zorgen over de bedrijfsvoering.

Bij een bedrijfsdoorlichting starten we met een intake en gaan uitvoerig in op de problematiek binnen uw bedrijf. Zaken welke naar voren (kunnen) komen bij een doorlichting zijn o.a.:

  • Rentabiliteit per (deel)activiteit
  • Benchmark van kosten, kostenanalyse en kostenopbouw (incl. overhead)
  • Aansturing
  • IT en workflow
  • Magazijn/ overslag proces
  • Stuurcijfers

Afhankelijk van de specifieke aandachtsgebieden binnen uw bedrijf, wordt de scope van de doorlichting bepaald.

Transport Rentabiliteit Tool

Logistiek Verbeteren heeft de Transport Rentabiliteit Tool ontwikkeld waarmee u in een oogopslag ziet met welke activiteiten u geld verliest. Veel transportbedrijven weten ongeveer, maar niet precies de rentabiliteit per activiteit. In een branche waarin een bovengemiddeld goed presterend bedrijf met 1% rendement genoegen moet nemen, kan "iets ongeveer weten" fataal zijn. Ons motto: bijna ongeveer = precies niks.

De Transport Rentabiliteit Tool:

  • Maakt op eenvoudige en snelle wijze een voor- of nacalculatie van transporten.
  • Presenteert rentabiliteits- en operationele analyses met resultaten per periode, voertuig, voertuigtype enz.
  • Geeft direct en accuraat inzicht in verlieslatende elementen (bijv. voertuig(type), klant, werkdag, overhead enz.).

Dit inzicht geeft richting voor ingrijpen. Bel of mail ons voor een gratis demo! Of kijkt u liever als een konijn in de koplampen?

Procesoptimalisatie

Uw logistieke processen lopen al jaren hetzelfde? De wereld, uw klanten en klantgedrag zijn veranderd! Bij procesoptimalisatie wordt het logistieke verbeterpotentieel bepaald en te gelde gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld inhouden:
• Herinrichting van magazijn
• Implementatie van WMS
• Mechanisering en automatisering
• Reductie van doorlooptijd en omsteltijd, verhoging van output
• Rationaliseren van eigen vervoer
• Strategiebepaling welke tevens input geeft voor een KPI dashboard
Indien gewenst verzorgen wij begeleiding / ondersteuning bij inkoop van zaken die voortkomen uit een optimalisatieproject.